Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Πολιτική Απορρήτου
Η Αzimuth Technologies έχει δεσμευτεί για την προστασία και το σεβασμό των δεδομένων που μας παρέχετε. Η πολιτική αυτή καθορίζει τη βάση επί της οποίας οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, ή ότι μας παρέχετε, θα επεξεργαστούν από εμάς. Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς
Είναι πιθανό να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με εσάς:
– Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στην ιστοσελίδα μας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται κατά το χρόνο της εγγραφής για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, εγγραφή στις υπηρεσίες μας, αποστολή υλικών ή αίτηση επιπρόσθετων υπηρεσιών.
– Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας.
– Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε φόρμες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, αν και δεν χρειάζεται να ανταποκριθείτε σε αυτές.
– Λεπτομέρειες για τις επισκέψεις σας στο site μας.

Cookies
Τροποποιώντας τις προτιμήσεις του browser σας, έχετε την επιλογή να αποδέχεται όλα τα cookies, να ειδοποιείται όταν έχει οριστεί ένα cookie ή να απορρίπτει όλα τα cookies. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν απορριφθούν τα cookies δεν θα είστε ενδεχομένως σε θέση να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις online υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις του browser σας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε browser.

Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ε.Ε.»). Μπορεί επίσης να επεξεργαστούν από συνεργάτες μας εκτός Ε.Ε. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την επεξεργασία. Η Αzimuth Technologies θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας μεταχειρίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Κάθε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Χρήση των πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με τους ακόλουθους τρόπους:
– Για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του website μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας.
– Για να σας επιτραπεί να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες των υπηρεσιών μας, όταν επιλέγετε να το κάνετε.
– Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας.

Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας
Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο:
– Σε περίπτωση που πουλάμε ή αγοράζουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, οπότε ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή των εν λόγω επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων.
– Αν η Αzimuth Technologies ή, ουσιαστικά, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων αποκτηθούν από τρίτους, στην οποία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από αυτήν για τους πελάτες της θα είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
– Αν έχουμε καθήκον να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για εφαρμογή ή επιβολή των όρων χρήσης μας και άλλων συμφωνιών, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Αzimuth Technologies, των πελατών μας, ή τρίτων.

Τα δικαιώματά σας
Το website μας μπορεί, από καιρό σε καιρό, να περιέχει συνδέσμους προς και από τις ιστοσελίδες των δικτύων των συνεργατών μας. Αν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο σε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε να λάβετε υπ’όψιν ότι αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πολιτικές αυτές, πριν να υποβάλλετε τυχόν προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Πρόσβαση σε πληροφορίες
Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουμε σχετικά με εσάς. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται σύμφωνα με το νόμο. Κάθε αίτηση πρόσβασης μπορεί να υπόκειται σε ενδεχόμενο τέλος για την κάλυψη των εξόδων μας για την παροχή των πληροφοριών που έχουμε για εσάς.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα.